Kotobukiya Bride of Chucky Tiffany Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya Bride of Chucky Tiffany Bishoujo 1/7 Statue

ETA: 7 to 10 days
Sold out

Pre-Order

Kotobukiya Child's Play Chucky Bishoujo 1/7 Statue - Movie Figures - 1

Kotobukiya

Kotobukiya Child's Play Chucky Bishoujo 1/7 Statue

Sold out
Kotobukiya DC Comics Catwoman Returns Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya DC Comics Catwoman Returns Bishoujo 1/7 Statue

Q4 2019
£97.95 £134.95

Pre-Order

Kotobukiya DC Comics Katana Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya DC Comics Katana Bishoujo 1/7 Statue

ETA: 7 - 10 working days from placing order
£72.95 £97.95

Pre-Order

Kotobukiya DC Comics Raven Bishoujo 1/7 Statue - Movie Figures - 1

Kotobukiya

Kotobukiya DC Comics Raven Bishoujo 1/7 Statue

Sold out
Kotobukiya DC Comics Supergirl Ver. 2 Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya DC Comics Supergirl Ver. 2 Bishoujo 1/7 Statue

Sold out
Kotobukiya DC Comics Wonder Girl Bishoujo 1/7 Statue - Movie Figures - 1

Kotobukiya

Kotobukiya DC Comics Wonder Girl Bishoujo 1/7 Statue

£39.95 £89.95
Kotobukiya DC Comics Zatanna Bishoujo 1/7 Statue - Movie Figures - 1

Kotobukiya

Kotobukiya DC Comics Zatanna 2nd Edition Bishoujo 1/7 Statue

Q2 to Q3 2019
£72.95 £99.95

Pre-Order

Kotobukiya Edward Scissorhands Bishoujo 1/7 Statue - Movie Figures - 1

Kotobukiya

Kotobukiya Edward Scissorhands Bishoujo 1/7 Statue

Sold out
Kotobukiya Evil Dead 2 Ash Williams Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya Evil Dead 2 Ash Williams Bishoujo 1/7 Statue

ETA: Q4 2018
£79.95 £99.95

Pre-Order

Kotobukiya Freddy vs. Jason Freddy Krueger 2nd Edition Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya Freddy vs. Jason Freddy Krueger 2nd Edition Bishoujo 1/7 Statue

Sold out
Kotobukiya Freddy vs. Jason Jason Voorhees 2nd Edition Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya Freddy vs. Jason Jason Voorhees 2nd Edition Bishoujo 1/7 Statue

Sold out
Kotobukiya G.I. Joe Scarlett Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya G.I. Joe Scarlett Bishoujo 1/7 Statue

Q4 2019
£104.95 £139.95

Pre-Order

Kotobukiya Halloween Michael Myers Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya Halloween Michael Myers Bishoujo 1/7 Statue

Sold out
Kotobukiya Hellraiser III Pinhead Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya Hellraiser III Pinhead Bishoujo 1/7 Statue

£94.95
Kotobukiya Marvel Captain Marvel Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya Marvel Captain Marvel Bishoujo 1/7 Statue

ETA: Q3 2018
Sold out

Pre-Order

Kotobukiya Marvel Comics Ms. Marvel (Kamala Khan) Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya Marvel Comics Ms. Marvel (Kamala Khan) Bishoujo 1/7 Statue

ETA: 7 - 10 working days from placing order
£72.95 £97.95

Pre-Order

Kotobukiya Marvel Domino Bishoujo 1/7 Statue

Kotobukiya

Kotobukiya Marvel Domino Bishoujo 1/7 Statue

Q4 2019
£89.95 £119.95

Pre-Order

Kotobukiya Marvel Loki Bishoujo 1/7 Statue - Movie Figures - 1

Kotobukiya

Kotobukiya Marvel Loki Bishoujo 1/7 Statue

Sold out
Kotobukiya Marvel Now! Spider-Gwen Bishoujo 1/7 Statue - Movie Figures - 1

Kotobukiya

Kotobukiya Marvel Now! Spider-Gwen Bishoujo 1/7 Statue

Sold out